Ombyggnationen av Drottningtorget försenad

Etapp 2 av ombyggnationen av Drottningtorget är försenad på grund av försenade materialleveranser. Etapp 2, där den gamla bussytan görs om, skulle varit färdig 1 december men kommer bli klar först i mars.

Person
Gatu-Parkchef Elisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Drottningtorgets ombyggnation är i full gång. I etapp 1 flyttades alla bussar från torget och hållplatser byggdes istället på anslutande gator, Drottninggatan och Torggatan. Detta arbete färdigställdes under 2017, bortsett från Torggatans busshållplatser som blev klara under 2018. Etapp 2 av ombyggnationen rör torgets östra del, där bussarna tidigare stod.

På grund av försenade leveranser till entreprenören som bygger om torget åt oss så är etapp 2 försenad. Tanken var att ombyggnationen skulle vara klar 1 december men nu räknas den vara klar i mars. Det innebär att etapp 3, då den västra delen av torget byggs om, kommer påbörjas strax efter etapp 2 är avklarad. 

Här kan du läsa mer om ombyggnationen av Drottningtorget och hur det kommer se ut när det är klart. 

Senast granskad 2018-12-13 av Josefin Åkesson Bengtsson