Foto visar avstängning av Nohabgatan i Trollhättan

Ombyggnation av Nohabgatan fortsätter

Det har blivit dags för den andra etappen av ombyggnation av Nohabgatan. Under hösten och vintern kommer sträckan mellan N3-torg fram till Gunnar W Anderssons passage att renoveras. Arbetena startar i början av september och kommer att pågå till början av december.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

En plattlagd gångbana och en asfalterad cykelbana kommer att byggas på Nohabgatans östra sida. Den nya cykelbanan kommer därmed att bli en naturlig fortsättning på den del av cykelbanan som byggts tidigare. 

På Nohabgatans västra sida kommer en gångbana att anläggas närmast fasaden och utanför den byggs det parkeringsplatser.

Som en del i Kraftstadens och Trollhättans stads gestaltningsprogram kommer ny belysning att sättas upp. Det blir likadana armaturer som de som satts upp under tidigare etapper.

Den aktuella sträckan utmed Nohabgatan kommer att vara avstängd för biltrafik under byggtiden. Omledning kommer att ske från Erik Carlssons rondell via Åkerssjövägen till Gunnar W Anderssons passage. Trafik från Gullriset/Skoftebyn kommer att ledas om på baksidan av Kraftstadens byggnad på östra sidan av Nohabgatan. Följ orange pilar.

Senast granskad 2019-09-04 av Yvonne Ström