Nytt farthinder på Tunhemsvägen

Nu gör vi skolvägen säkrare på Tunhemsvägen genom att bygga ett nytt farthinder. Arbetet kommer pågå i två veckor och kommer påverka trafiken in på Furulundsvägen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Från 1 augusti till och med 16 augusti kommer Furulundsvägen att vara avstängd för infart från Tunhemsvägen. Under denna perioden hänvisas biltrafiken till området via Hedelkullevägen-Fågelvägen istället.

Anledningen till att gatan måste stängas av är att gång- och cykelpassagen vid korsningen med Tunhemsvägen ska trafiksäkras med ett farthinder. Med åtgärden skapas en säkrare skolväg i området. Gatan kommer vara öppen för trafik igen i samband med skolstart 19/8. 

Senast granskad 2019-06-25 av Josefin Åkesson Bengtsson