Nya gång- och cykelvägar byggs i Trollhättan

I slutet av augusti kommer arbetet med den nya gång- och cykelvägen utmed Idrottsvägen att starta. Under första veckan i september börjar arbetet med den nya gång- och cykelvägen utmed Lextorpsvägen. Vi kommer även att bygga en ny gång- och cykelbana utmed Ryrvägen. Det arbetet startar i september.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Idrottsvägen

Den befintliga gångbanan utmed gatans östra sida kommer att breddas för att ge plats åt såväl gående som cyklister. Den intilliggande körbanan kommer samtidigt att få ny asfalt.

Sträckan utmed Idrottsvägen är en del av Trollhättans cykelplan och en viktig länk för gång- och cykeltrafiken mellan de nordöstra stadsdelarna och centrum.

Kartbild som visar läget på den nya gång- och cykelbanan

Lextorpsvägen

Den aktuella sträckan är 230 meter lång och ligger söder om Apollofjärilen. Tanken är att den ska binda samman de gång- och cykelbanor som redan finns utmed Lextorpsvägen. Även denna byggnation är en del av Stadens cykelplan.

Kartbild som visar gång- och cykelvägens sträckning

Ryrvägen

Utmed Ryrvägen mellan Furuliden och Åkersjövägen kommer det att byggas en 550 meter lång gång- och cykelbana. I praktiken innebär det att vi breddar den befintliga gångbanan, så att det blir en 2,5 meter bred gång- och cykelbana istället. I samband med denna byggnation kommer busshållplatsen vid Ryrparken att tillgänglighetsanpassas och del av körbanan utmed sträckan att asfalteras om. Den rödmarkerade sträckan i kartan visar den nya gång- och cykelbanans placering och den lilastreckade sträckan visar befintliga gång- och cykelbanor.

Kartan visar sträckan för den nya gång- och cykelbanan respektive de befintliga

Senast granskad 2021-10-11 av YVOSTR