Ny gång- och cykelbro på Slumpåvägen

Under en period har det pågått arbeten med gång- och cykelvägar samt broarna utmed och över Slumpån i Sjuntorp.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det mesta av arbetet med gc-vägarna i anslutning till Slumpån i Sjuntorp är nu klart och endast en del efterbesiktning kvartstår att göra. Gång- och cykelbroarna på Slumpåvägen och Strandvägen är öppna för cyklister och gående.

Senast granskad 2019-06-28 av Yvonne Ström