Kvinna som cyklar över bro, text cykelsatsningar

Mer bidrag till cykelsatsningar

Trollhättans Stad har fått drygt åtta miljoner kronor i bidrag för att skapa förutsättningar för hållbar stadsmiljö genom att främja cyklandet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad har som mål att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik och det ekonomiska stödet innebär att vi kan fortsätta utveckla Trollhättan till att bli en ännu bättre plats att leva och bo på.

Stadsmiljöavtal med Trafikverket

Vi har beviljats 5 195 000 kronor i bidrag från Trafikverket för att satsa på hållbara stadsmiljöer genom stadsmiljöavtalet. Bidraget skapar möjligheter till ökade åtgärder för att främja cyklandet i Trollhättans kommun och bygger på att vi själva gör vissa motprestationer för att få pengarna.

Det här kommer vi göra för pengarna

 • Kameraövervakning vid cykelparkeringen i Järnvägsparken vid Resecentrum
 • Bygga gång- och cykelbana
  • över Oscarsbron
  • längs del av Idrottsvägen
  • längs Tunhemsvägen väster om E45
  • längs Lantmannavägens norra del

Som motprestation kommer vi bland annat

 • ta fram en mobility management plan
 • ta fram en ny cykelplan
 • ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram

Bidrag från VG-regionens infrastrukturplan

Vi har fått bidrag genom Västra Götalandsregionens infrastrukturplan för statlig medfinansiering till kommunala gator och vägar.

Vi har fått bidrag för detta

 • 1 090 000 kr till ny gång- och cykelväg längs Syltevägen i anslutning till Skoftebyskolan
 • 1 635 000 till ny gång- och cykelväg längs Överbyvägen
 • drygt 350 000 till olika mindre åtgärder för bland annat ökad trafiksäkerhet och bättre standard på vissa platser
Senast granskad 2021-08-27 av YVOSTR