Kartbild med rödmarkerad sträcka

Lantmannavägen trafiksäkras

Nu ska vi bygga för att förbättra trafiksäkerheten utmed Lantmannavägen. Genom olika åtgärder hoppas vi få ner hastigheterna och skapa en bättre miljö för alla oskyddade trafikanter.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

För att förbättra trafiksäkerheten utmed Lantmannavägen kommer vi att bygga en gång- och cykelväg utmed den västra sidan. Tre busshållplatser kommer att byggas om för att bli mer tillgängliga för alla resenärer. Övergångsställen och gångpassager vid OK/Q8 och Nergårdsstigen kommer att trafiksäkras med farthinder. Körfälten kommer att separeras med en längsgående upphöjning i mitten.

Under byggtiden kommer framkomligheten att vara försämrad. I samband med fräsning och asfaltering av vägen, kommer omledning av trafiken att ske. Vid dessa tillfällen kommer orange vägvisning att finnas på plats.

Vi kommer att arbeta hårt för att minimera störningar i trafiken utmed Lantmannavägen. Vi ber om förståelse för de arbeten vi måste genomföra och önskar att allmänheten visar hänsyn under tiden för ombyggnationen.

Arbetet startar i september och kommer att pågå till och med november 2019.

Senast granskad 2019-09-06 av Yvonne Ström