Klaffbron helt öppen för trafik

Klaffbron öppnar igen för trafik över båda klaffparen.

Person
Driftingenjör Erik Johnsson 0520-49 76 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Problemen med Klaffbron är nu åtgärdade. Det innebär att det norra klaffparet inte längre står uppfällda och att trafiken återigen kan rulla på normalt över bron.

Vi vill tacka alla trollhättebor och besökare för ert tålamod under tiden då reparationsarbetena pågick och framkomligheten över bron var begränsad.

Senast granskad 2021-02-18 av Yvonne Ström