Kardanvägen får förlängd gång- och cykelväg

Nu byggs gång- och cykelvägen utmed Kardanvägen ut. Det handlar om sträckan mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen. Vid Plommonvägen kommer den att ansluta till befintlig cykelväg.

Person
Projektledare, Gatu-ParkkontoretAnneli Kull 0520-49 76 80
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förhoppningen med projektet är att få en tryggare gång- och cykelväg och därmed öka arbetspendlingen med cykel och kollektivtrafik till området. Det finns flera arbetsplatser utmed den aktuella sträckan.

Under arbetets gång är halva vägen avstängd utmed en sträcka. Trafikljus reglerar trafiken. Arbetet förväntas pågå fram till hösten 2018.

Senast granskad: 2018-05-14 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)