Gång- och cykelväg mellan Sjuntorp och Glösemosse

Trafikverket har tagit fram en vägplan för en gång- och cykelväg mellan Sjuntorp och Glösemosse. Trollhättans Stad har tagit över projektet.

Personer
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans Stad kommer att bygga VA-ledningar samt gång- och cykelväg i egen regi med Produktion och Service som entreprenör.

Arbetena startade i slutet av sommaren (2015) och pågår nu för fullt på flera ställen utmed sträckan. Närmast Sjuntorp pågår äggning av vatten- och avloppsrör. På en plats närmre Trollhättan pågår bergschakt, avtäckning och fyllningsarbeten.

Det sprängs en hel del berg och grävs djupa schakt i vägkanten. Detta för att man ska kunna lägga ner vatten- och avloppsrör. När det är klart, kommer man att fortsätta med att bygga gång- och cykelvägen ovanpå ledningarna.

Meningen är att den ordinarie trafiken ska kunna flyta på förbi arbetsplatsen under byggtiden, men det är dessvärre ofrånkomligt att framkomligheten blir begränsad.  Barriärer och trafiksignaler kommer att reglera trafiken. Det är viktigt att förbipasserande tänker på detta och anpassar hastigheten därefter. Räkna även med att det kan bli en del stopp med kortare väntetider till följd av arbetena som pågår. Vi ber därför trafikanter att istället välja E45 till och från Sjuntorp om möjligt.

Trafikverket har utfört förberedande arbeten med att lägga upp en överlast på mossen. Detta har man gjort för att marken ska hinna sätta sig, så att man kan lägga såväl vatten- och avloppsledningar som själva gång- och cykelvägen där.

Uppdatering: bilvägen mellan Sjuntorp och Glösemosse får ny asfalt

Relaterad information

Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

 

Senast granskad: 2016-01-29 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)