Kartbild som visar Bilprovarevägen

Gång- och cykelbana byggs på Bilprovarevägen

I april börjar vi bygga en gång- och cykelbana på Bilprovarevägens västra sida.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi vill öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter mellan Verkmästarevägen och verksamheter utmed Bilprovarevägen. Dessutom innebär den nya gång- och cykelbanan att det blir en fortsättning på den befintliga gång- och cykelbanan från norr.

Den nya gång- och cykelbanan beräknas vara klar till mitten av maj.

Senast granskad 2019-04-04 av Yvonne Ström