Fortsatta arbeten på Drottninggatan

Nu fortsätter vägarbetena på Drottninggatan. Det är dags för sträckan norr om Gärdhemsvägen/Torggatan.

Person
Projekteringschef, Gatu-ParkkontoretDrazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Vi har i dagarna påbörjat arbetet med att anlägga nya busshållplatser utmed Drottninggatan mellan Torggatan och Magasinsgatan. Dessa nya busshållplatser kommer så småningom att ersätta några av de nuvarande busshållplatserna på Drottningtorget.

Arbetet med den nya cykelvägen utmed Drottninggatan norr om Gärdhemsvägen kommer att pågå parallellt.

Som vanligt i samband med gatuarbeten kommer det att bli lite extra stökigt för trafiken, eftersom vi kommer att ta ett körfält i vardera färdriktning i anspråk under byggtiden.

Arbetena är planerade att pågå till december 2017.

Alla trafikanter uppmanas att ta det lugnt och visa varandra hänsyn.

Senast granskad: 2017-11-15 | av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)