En man i mörka kläder går på en gång- och cykelbro

Fortsatta arbeten med broar på gång- och cykelvägar i Sjuntorp

Nu har det blivit dags att fortsätta arbetena med två gång- och cykelbroar i närheten av Slumpån i Sjuntorp.

Person
Projekteringschef, Gatu-Parkkontoret Drazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förra året ersattes den gamla gång- och cykelbron på Strandvägen med en ny. Nu har det blivit dags att ta bort ytterligare två gamla gång- och cykelbroar. Det gäller bron över Slumpån på Slumpåvägen och bron på Strandvägen över ravinen.

Bron över Slumpån kommer att ersättas med en ny bro. Under sista veckan i maj då den nya bron kommer att lyftas på plats kommer hela området att vara avspärrat.

Bron över ravinen kommer inte att ersättas. Förra året byggdes därför en ny gång- och cykelväg förbi lekplatsen som ersättning för sträckan över ravinen.

Gång- och cykelbron på Strandvägen kommer att stängas av omkring den 1 april.

Med anledning av arbetena kommer det att vara begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna i anslutning till Slumpån från slutet av mars till slutet av juni i år.

Det är viktigt att tänka på säkerheten. Vi vill därför att cyklister och gående i området håller utkik efter och följer den tillfälliga skyltningen. 

Det kommer att vara möjligt att besöka lekplatsen som vanligt förutom då den nya gång- och cykelvägen asfalteras.

Kartbild-gc-broar-Sjuntorp.jpg

Senast granskad 2019-03-20 av Yvonne Ström