Förbättringar på gång på Modhs väg

Nu gör vi Modhs väg bättre, säkrare och tillgänglighetsanpassad. Arbetet startar i vecka 34 och beräknas vara klart i slutet av året.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Med start i vecka 34 kommer vi börja anlägga en ny gång- och cykelbana på Modhs väg. Vi kommer också tillgänglighetsanpassa busshållplatsen på vägen. 

Arbetet startar i den södra delen av vägen och hela projektet ska vara klart i december. 

Senast granskad 2019-08-15 av Josefin Åkesson Bengtsson