Fler busshållplatser tillgänglighetsanpassas

Nu har det blivit dags att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna Källstorpsgården på Albertsvägen och Vårdaren på Karlstorpsvägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I första etappen byggs Källstorpsgårdens busshållplats om för att bli tillgänglighetsanpassad. Det arbetet beräknas vara klart i mitten av april. Därefter fortsätter vi med busshållplatsen Vårdaren. Den beräknas vara ombyggd och klar till början av maj.

Vi hoppas att trafiken inte kommer att påverkas i allt för stor omfattning under tiden för arbetena. Vi kommer att hålla öppet för trafik i båda färdriktningarna på såväl Albertsvägen som Karlstorpsvägen. Vi uppmanar dock till stor försiktighet och visad hänsyn.

Senast granskad 2020-03-27 av YVOSTR