Cykelsommar 2016

Var du eller någon du känner med under Cykelsommar som vi arrangerade under sommarlovet? Här finns härliga bilder från sommarens aktiviteter!

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Bakgrund till projektet

Regeringen har via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) avsatt 200 miljoner kronor som stöd till sommarlovsaktiviteter under 2016–2019. Bidraget ska gå till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Fördelning av medel sker till kommunerna utifrån antalet barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun. För Trollhättans del innebar detta 2 575 tkr för 2016. Av dessa erhöll Stadsbyggnadsförvaltningen 245 tkr till projektet Cykelsommar. Syftet har varit att skapa nya kontaktytor för barn över stadsdelsgränserna, att öka barns lust att cykla, samt deras känsla av trygghet och säkerhet i trafiken. Att cykla ska vara ett naturligt val.

Sammanfattning Cykelsommar 2016

Stadsbyggnadsförvaltningen sökte och erhöll inför sommaren 2016 statliga medel, fördelade av kommunstyrelsens förvaltning, för att driva projektet Cykelsommar under sommarlovet. Verksamheten riktades till barn 6-12 år och alla familjer med barn i dessa åldrar fick information om denna. Projektet bestod huvudsakligen av att barnen fick öva på en rolig och utmanande teknikbana för cykel i 13 olika delar av Trollhättan vid lika många tillfällen. Grundläggande förståelse för trafikvett- och regler var också ett givet inslag vid övningarna. Vid varje övningstillfälle bjöds barnen in till något av de tre uppkörningstillfällen som projektet arrangerade på Drottningtorget.  Ytterligare ett inslag i Cykelsommar var tre Cykelutflykter. Dessa föll inte i god jord och lockade inga barn. Däremot deltog och diplomerades 207 barn vid övningstillfällena ute i stadsdelarna, och 63 knattar klarade både teoriprov och uppkörning på Drottningtorget: De kan nu stoltsera med var sitt alldeles eget Cykelkörkort. Ytterligare en lyckad aspekt av projektet var att fördelningen mellan deltagande flickor och pojkar var helt jämn. 

Senast granskad: 2016-09-02 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)