Byggstart för ombyggnationen av Drottninggatans västra sida

Byggstarten för den västra sidan av Drottninggatan innebär en ny trafikomläggning i stan. Nu styrs all trafik tillfälligt till den östra sidan, den närmast Maria Alberts Park. Då den blivit enfilig kommer norrgående trafik hänvisas till den nyanlagda cykelbanan.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Under våren och första delen av sommaren byggdes den östra sidan av Drottninggatan om. En ny cykelbana för att binda ihop stråket till Innovatum anlades och för biltrafik går vägen från tvåfilig till enfilig. Målet med detta är att vägen ska bli tryggare och att biltrafiken ska rulla på i ett lugnare tempo. Nu har turen kommit till den västra sidan som också ska bli enfilig och också inrymma parkeringsplatser – för bilar blir det parkeringsfickor längs med husen och bakom Oden parkering för stads- och turistbussar.  

I samband med ombyggnationen av vägen görs omfattande vatten- och avloppsarbeten av Trollhättan Energi. Trottoaren längs vägen kommer också rustas upp då man byter asfalten mot plattor.

Bilar som färdas söderut på Drottninggatan kommer nu få köra i det nya körfältet på den östra sidan av Drottningtorget och trafikanter i norrgående riktning hänvisas till den nya cykelbanan.

-       Vi var på plats i morse för att säkerställa att trafikomläggningen gick smidigt. Vi gjorde några korrigeringar för att göra allt tydligare och nu flyter trafiken på bra, som planerat. Vi hoppas att folk har lite överseende några månader framöver. Slutresultatet kommer bli riktigt bra, berättar Daniel Mesa Morena, projektledare på Samhällbyggnadsförvaltningen .

Målsättningen är att ombyggnationen ska vara färdigställd i december. Till dess ber vi alla trafikanter vara uppmärksamma på tillfälliga skyltar, markeringar i vägen, köra försiktigt och visa hänsyn till medtrafikanter.

Senast granskad: 2018-08-07 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)