Bergkullevägen får gång- och cykelbana

Nu byggs det en ny gång- och cykelbana i området Sylte-Skoftebyn.

Person
UtredningsingenjörAndreas Emanuelsson 0520-49 74 28
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid sidan om Bergkullevägen mellan hållplatsen Ryrbäcksparken och korsningen med Modhs väg kommer det snart att finnas en ny gång- och cykelbana.

Det är serviceförvaltning som bygger. Arbetet med vatten och avlopp har redan börjat. Själva arbetet med att anlägga gång- och cykelbanan kommer också igång snart.

Gång- och cykelbanan kommer att bli 3 meter bred och den byggs utmed Bergkullevägens norra sida.

Vi kommer även att passa på att asfaltera körbanan och bussarnas vändslinga vid hållplatsen. Bra belysning vid passagerna över Bergkullevägen kommer att sättas upp.

Alla dessa arbeten ska vara klara lagom till sommaren.

Foto som visar en asfalterad väg med gatubelysning och träd vid sidan om

Senast granskad: 2018-04-11 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)