Bilar i kö på asfalterad väg

Begränsad framkomlighet i korsningen Drottninggatan-Torggatan

Trafiken kommer att vara fortsatt påverkad i korsningen Drottninggatan-Torggatan till slutet av oktober 2019.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Arbetena på Drottningtorget gick in i en ny fas i början av oktober, vilket sedan dess påverkat trafiken en del.

Hållplatslägena är öppna och användas som vanligt.

Ett körfält kommer att vara fortsatt borttaget vid hörnet på torget. Det innebär störst påverkan för trafiken på Torggatan och Drottninggatan i riktning mot Klaffbron.

Det är mycket viktigt att tänka på att visa stor hänsyn i trafiken och följa den tillfälliga trafikomläggningen, så att trafiken kan fortsätta att flyta på så bra som möjligt.

Senast granskad 2019-10-09 av Yvonne Ström