Vägarbete med fibergrävning

Återställning efter fibergrävning

Det har grävts på många platser i kommunen i samband med att fastigheter har anslutit sig till fiber. Nu återstår arbeten med att återställa schakterna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under året kommer vi att arbeta med återställning i Sjuntorp, Skoftebyn och Väne-Åsaka.

Sjuntorp

I Sjuntorp kommer arbetena att i första hand gälla ytor där det har grävts över gator. Senare kommer även återställning att göras längs med gator.

Skoftebyn

I Skoftebyn kommer vi att ha två arbetslag igång samtidigt. Det ena laget kommer att börja arbeta från Eriksro och det andra från Ryr. 

Väne-Åsaka

Schaktytorna i Väne-Åsaka kommer att återställas under våren och sommaren.

För att se aktuella områden på en kartbild, klicka på respektive karta.

Kartor över fiberåterställning

Senast granskad 2021-08-27 av YVOSTR