Kartbild som visar hur trafiken omleds i sydlig riktning istället för via Vänersborgsvägen

Asfaltering av Vänersborgsvägen

Vänersborgsvägen mellan Älvdalsrondellen och Vårviksrondellen ska få ny asfalt.

Person
DriftingenjörErik Johnsson 0520-49 76 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

På tisdag den 21 maj kommer det att asfalteras på Vänersborgsvägen. Arbetet startar klockan 06 och pågår till och med onsdag den 22 maj klockan 19.

Under denna period kommer endast ett körfält att vara öppet för trafik. Detta innebär att framkomligheten kommer att vara begränsad. Trafik i sydlig riktning leds om via Älvdalsvägen-Björndalsvägen-Vårviksvägen.

Välj om möjligt att köra via Stallbackabron och E45 till och från Trollhättans centrala delar.

Senast granskad 2019-05-15 av Yvonne Ström