Arbeten i Hjulkvarnelundsområdet

Just nu pågår arbeten i Hjulkvarnelundsområdet. Det är sanering av invasiva främmande arter samt arbeten på campingen inför öppningen till sommaren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Grön bakgrund med texten en ny del av din stad

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2020-03-24 av Josefin Åkesson Bengtsson