Arbete på Torggatan

Nu har det blivit dags för de sista justeringarna på Torggatan i höjd med Drottningtorget. Gångbanan ska färdigställas och arbetet beräknas pågå till mitten av september.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Efter att Trollhättan Energi har fixat vatten- och avloppsrör under markytan på Torggatan har det blivit dags att snygga till och säkra upp gångbanan på samma gata. Nu lägger vi nya plattor på gångbanan, fixar ledstråk och kantsten. Dessutom tillgänglighetsanpassar vi övergångsställena. 

Under byggnationstiden kommer man kunna ta sig fram men det blir något trängre än vanligt. Arbetet väntas vara klart i mitten av september. 

Senast granskad 2019-08-14 av Josefin Åkesson Bengtsson