Ändrad kollektivtrafik förbi Drottningtorget

Den 25 februari drar Västtrafik in hållplatsläge B från Drottninggatan i Trollhättan. Förändringen påverkar resenärer som reser med busslinjerna 423, 424, 630 632 och 633. Linjerna flyttas till Trollhättan resecentrum.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hållplatsläge B på Drottninggatan, strax innan Drottningtorget, i Trollhättan ligger i nära anslutning till ett trafikljusreglerat övergångsställe, över en trafikerad väg. Efter en säkerhetsöversyn har platsen bedömts att inte vara säker för resenärerna. Resenärer kan uppfatta att det är grönt ljus för att gå över övergångsstället när bussen stannat. Då ser de inte biltrafiken som är skymd av bussen på hållplatsen.

– Säkerheten går alltid först, därför har vi tagit ett gemensamt beslut med kommunen och vårt partnerföretag Nobina om att dra in hållplatsläget, säger Attila Ungvari, affärschef på Västtrafik.

Förändringen påverkar resenärer som reser med busslinjerna 423, 424, 630, 632 och 633 mot Lilla Edet och Upphärad. Samtliga busslinjer kommer inte längre stanna vid Drottningtorget utan går framöver raka vägen till Trollhättan resecentrum.

Linjerna 421, 634 (sommartrafik) och 670 flyttas till Drottningtorget läge E.

Västtrafik kommer att ha kundvärdar på plats vid Drottningtorget för att informera och svara på frågor från resenärerna veckorna inför förändringen samt den 25 februari. 

Senast granskad 2019-02-11 av Josefin Åkesson Bengtsson