10 december flyttar sista busslinjerna från Drottningtorget

Nu är det dags för de sista busslinjerna att flytta ut från Drottningtorget till de nya hållplatslägena utmed Drottninggatan.

Person
Projekteringschef, Gatu-ParkkontoretDrazen Kendes 0520-49 78 49
Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Den slutliga flytten av bussarna från hållplatserna på Drottningtorget till de nya hållplatslägena utmed Drottninggatan kommer att innebära följande förändringar:

  • Linjer ssom gått från hållplatsläge B under hösten flyttas till nybyggda läge A
  • Linjer som gått från hållplatslägena F, G och H (de hållplatser som varit kvar inne på Drottningtorget under hösten) flyttas till läge B

Det som är oförändrat är:

  • Linjer som går från hållplatsläge T
  • Linjer som går från hållplatslägena C och D

Fyra av lägena - A, B, C och D är nybyggda, permanenta hållplatslägen.
Ett av lägena - T - kommer att vara fortsatt tillfälligt tills dess att beslut är fattat om en permanent lösning med väderskydd, vilket är planerat till hösten 2018.

Om du vill se en tydlig översiktsbild av de nya hållplatslägena, kan du gå längst ned på denna sida och klicka på dokumentet Så här går kollektivtrafiken från Drottningtorget (pdf-dokument)..

Det kommer att finnas hållplatskartor, som visar hållplatslägena, i samtliga busskurer och på centralt placerade skyltar. Du kan även söka information om din resa i Västtrafiks reseplanerare, som även visar rätt hållplatsläge.

Infarten från Torggatan till taxiplatsen och parkeringsplatserna på södra delen av Drottningtorget är kvar. Man kan dock inte längre nå dessa parkeringsplatser via Polhemsgatan och Kungsgatan, eftersom Polhemsgatan mellan Österlånggatan och Kungsgatan numera är en gata för buss i servicelinje samt för taxi, som ska kunna passera. Övrig fordonstrafik är förbjuden.

Tänk på att det fortfarande är många arbetsmaskiner i rörelse och att allt arbete inte är färdigställt. Vår uppmaning till alla trafikanter är därför att vara försiktiga och visa hänsyn.

Så här vintertid vill vi även uppmana samtliga oskyddade trafikanter att bära reflexer så att vi alla kan upptäcka varandra i tid och minska risken för olyckor!

Relaterad information

Trollhättans Stad, Västtrafik och Nobina har alla samma fokus - att bussresenärer ska påverkas i så liten omfattning som det är möjligt. När det sker förändringar, ska vi samverka, vara på plats och guida rätt. Läs mer på Västtrafiks hemsida.

Så här går kollektivtrafiken från Drottningtorget

Västtrafik

Senast granskad: 2017-12-07 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)