Förtydligande av månadskortets giltighet

Det så kallade månadskortet gäller i huvudsak utmed gatumark i Trollhättan. Det finns bara som digitalt tillstånd och kan endast köpas via SMS Park.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De gäller inte på tomtmark eller på annan privat mark som är upplåten för parkering. Sådana parkeringsplatser känns igen genom att en skylt med ägarens namn alternativt övervakarens namn, jämte telefonnummer, finns uppsatt vid infart till sådana parkeringar.

Månadskortet innebär endast att man slipper betala p-avgift i biljettautomat. För övrigt gäller samma regler som anges på respektive biljettautomat eller i appen SMS Park.

Med Månadskortet får Du parkera på parkeringsplatser på kommunal, allmän gata eller parkeringsplats, som t ex Folkets parks parkering.

OBS! Månadsparkeringskortet är ENDAST GILTIGT I FÖRENING MED EN KORREKT INSTÄLLD P-SKIVA. Detta för att tydliggöra när parkeringen påbörjades, vilket är avgörande i samband med parkeringsövervakning.

Viktig är dock att observera att inom området för p-skiva i centrala staden, är det endast giltigt att parkera med en korrekt inställd p-skiva. Här gäller alltså inte Månadskortet.

Med Månadskortet får Du även parkera på följande större, kommunala parkeringsytor:

  • Kanaltorget (vid Älvhögsborg)
  • Norrelidsparkeringen (parkeringen mellan kvarteret Angantyr och utomhusbadet)
  • Folkets park
  • Resecentrum (parkeringen söder om järnvägsspåren)
  • Pendelparkeringen (parkeringen norr om järnvägsspåren)

Vid frågor om parkering på kommunal, allmän gata, vänligen kontakta samhällsbyggnads-förvaltningen.

Senast granskad 2022-09-06 av KLALIW