Foto som visar många tiokronorsmynt

Taxor för kommunens parkeringskort

Här kan du informera dig om aktuella avgifter och taxor för kommunens parkeringskort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Parkeringskort Tidsbegränsning Kostnad
Månadskort 30 dagar

400 kr/månad

Nyttoparkeringskort
endast för inredda arbetsfordon
(prövning görs av gatu-parkkontoret)

minst 1 månad
maximalt 1 år

288 kr/månad
3375 kr/år
Pendlarkort
(endast giltigt på resecentrums,
pendelparkeringens och på
Folkets parks parkeringar)
30 dagar

300 kr/månad

Parkeringskort för Miljöfordon Utfärdas på 2 år

Administrativ
avgift 150 kr

Senast granskad 2023-05-31 av REBGUS