Barn som sticker ut huvudet ur bilruta med äng och vindkraftverk i bakgrunden

Tema: klimat och miljö

Mot ett klimatneutralt Trollhättan

I Trollhättan tar vi klimat- och miljöfrågorna på allvar och har alltid gjort. Miljömedvetenheten och klimatänket finns djupt rotat... En trevlig ingress som ramar in ämnet. 

Vybild över bostadsområde som angränsar till skogsparti och Göta älv

Strategi för en hållbar framtid

Hur står det till med den ekologiska hållbarheten i Trollhättan? Vi fokuserar framför allt på: Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Här kan du läsa du mer om våra mål och hur vi jobbar för att uppnå dem.

Cyklister som cyklar mot solen på en landsväg

Trollhättan - en föregångare i klimatarbetet

I Trollhättan ska det vara lätt att leva klimatsmart, i stadens verksamheter går vi före och visar vägen. Till exempel genom att välja klimatvänligare mat till skolor och äldreboenden, och genom att välja bort fossila bränslen till stadens fordon.

Läs mer om hur vi kan minska klimatutsläppen tillsammans.

 

Goda exempel på miljö- och klimatsatsningar

Vi arbetar fokuserat för att nå upp till våra mål inom miljö och klimat. Häng med!

 

Så ökar vi den biologiska mångfalden i Trollhättan

Grönare skolgårdar, Blommande skogsbryn och Rikblommade gräsmarker. Det är tre av de totalt sju delprojekt som vi startade under 2021 för att öka den biologiska mångfalden i vår kommun. Här jobbar olika kommunala bolag och förvaltningar tillsammans för att få fler växter och djur att trivas i våra tätorter.

Trollhättan anställer projektledare för klimatsatsningar

I februari anställdes Trollhättans första projektledare som ska arbeta med resan mot ett klimatneutralt Trollhättan. Lindas jobb består i att göra verkstad av de mål och strategier som finns framtagna för Trollhättan och inom Trollhättans Stad. Arbetet innebär ett brett tillsammansarbete inom Trollhättans Stad och koncernen och att skapa ett engagemang hos näringslivs och civilsamhälle.

Montering solceller

Energi- och klimatrådgivning

Trollhättan har stöd från energimyndigheten för att bedriva lokal och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och tjänsten är gratis.

 

Nyheter om klimat och miljö

Här kan du ta del av de senaste inom klimat- och miljöområdet i Trollhättan. 

 
Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN