Barn som tittar på solceller

Tema: hållbara och smarta lösningar

Här finns plats för innovation


Lite ingress som ramar in ämnet

 

Drönare som styrs av person i bakgrunden

I Trollhättan tar vi vara på digitaliseringens möjligheter

I Trollhättan har vi bestämt oss för att ta vara på de möjligheter som den digitala utvecklingen skapar. Med digitala verktyg och processer kan vi förenkla vardagen för människor och företag i Trollhättan, effektivisera arbetet i kommunala förvaltningar och bolag, och stödja innovation och delaktighet på nya sätt.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med digitalisering

 

Goda exempel på innovativa, hållbara och smarta lösningar

Ta del av spännande projekt där vi har tänjt på gränserna för att...

 
Fjäril på blomsteräng

Tillsammans får vi Trollhättan att surra

Nektarrestauranger, bihotell och blommande ängar mitt i stan. Det är några exempel på vad som görs i Trollhättan för att rädda våra livsviktiga pollinatörer och gynna den biologiska mångfalden. Ett annat är kampen mot invasiva arter som skunkkalla, lupin och vresros. Du kan också hjälpa till.

Gula cykelpoolscyklar

Smart cykelpool med återbrukade cyklar

I mars i år startade Trollhättans nya cykelpool med återbrukade cyklar för alla som vill ta sig runt i stan på ett hållbart sätt. Cyklarna är utrustade med sensorer, som samlar in data om var det cyklas och i vilket skick cykelbanorna är. Det gör det enklare att planera underhåll och skapa en säkrare cykelupplevelse. Du hittar cyklarna vid Resecentrum, Kungsgatan, Högskolan Väst och Innovatum.

Humla suger nektar från perenn

Kanalbanken som grönskar år efter år

Har du sett planteringarna vid kanalbanken? Här finns 25 olika sorters perenna växter som ger fjärilar, humlor och andra insekter mat på bordet och möjlighet att överleva. Planteringarna är vackra året om, men färgprakten är förstås som allra störst under sommaren.

Kan samordnade transporter minska miljöpåverkan?

Skulle du kunna tänka dig att dela taxi med en granne eller kanske med ett paket som någon annan beställt? Under 2022 deltar Trollhättan i ett nytt forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att samordna olika system för transporttjänster för att minska miljöpåverkan och trängseln i trafiken. ORM var namnet.

Smarta papperskorgar talar om när de vill bli tömda

Big Belly är papperskorgen som själv talar om när den är full. Totalt finns nu 35 Big Belly i Trollhättan. (Något om hur de funkar, och vilka resultat de har gett i form av minskad nedskräpning, minskade avfallsmängder m m).

Sensorer för effektiviserat underhåll

Med sensorer i rabatter och på andra platser skapar vi förutsättningar för att effektivisera drift- och underhållsarbete. Det blir en vinst för både klimatet, budgeten och arbetstiden.

Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN