Bild över Drottningtorget med människor i bakgrunden.

Stadsdelsutveckling stadskärnan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är inne i en spännande fas av förändring – den stolta industristaden tar nya steg och växer ordentligt. Vi har som mål att bli fler invånare och för att lyckas med det behöver vi bli en ännu mer attraktiv och spännande kommun att bo och verka i och vi behöver utveckla Trollhättan som destination.

Ett inbjudande centrum med ett stort utbud av olika aktiviteter är en av de viktigaste parametrarna för att attrahera människor och verksamheter i konkurrens med andra platser i regionen. Vi måste kunna erbjuda arbetsplatser, boende, handel, nöje och rekreation i en tät stadsstruktur där vi uppmuntrar till promenader och cykling för att utveckla staden i en mer hållbar riktning. Här nedan kan du läsa mer om vårt arbete med att utveckla centrum. 

 

Senaste nytt


 

Ny stadsdelsutvecklare för stadskärnan

Vi välkomna Mathilda Sundberg till den nya tjänsten som stadsdelsutvecklare för stadskärnan hos Trollhättans Stad. Nu tar vi kliv framåt för en mer sammanhållen utveckling av stadskärnan.

Ansökan till utmärkelsen Årets Stadskärna inskickad

Nu har vi sammanställt allt fantastiskt vi, tillsammans med flera andra aktörer, har gjort i stadskärnan under de senaste åren och skickat in vår ansökan till att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2022.

Trollhättan ett steg närmare utmärkelsen Årets Stadskärna 2022

Nu är ett delmål på vägen uppnått när Trollhättans stadskärna blivit certifierad för Quality Mark – en kvalitetsmärkning som behövs för att kunna bli Årets Stadskärna.


Pågående projekt


 

Omstart- och etableringsstrategi för stadskärnan

Nya behov och beteendemönster ställer krav på förändring. Vi jobbar på en plan för att kunna möta dom på bästa sätt och skapa förutsättningar för en levande stadskärna.

Ombyggnation av Kungsgatan

Trollhättans paradgata behöver ett ansiktslyft för att möta nya behov från invånare, besökare och näringsidkare. Planering pågår för fullt med sikte på att börja ombyggnationen under hösten 2022.

Utveckling av resecentrum

Resecentrum är en viktig knytpunkt för hela Trollhättan. Nu tar vi ett helhetsgrepp kring området för att skapa bra och trygga flöden, mötesplatser och förutsättningar för ett hållbart resande till, från och vidare i Trollhättan.

Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN