Människor som springer på snöig trottoar med en hund i täten

Stadsdelutveckling Kronogården

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om projektet

 

 

Bakgrund

Hösten 2021 startade vi igång en stadsdelsutvecklingprocess för de södra stadsdelarna. Det är ett arbete och en process som långsiktigt ska bidra till ökad jämlikhet och attraktionskraft i Trollhättan. Arbetet drivs i bred samverkan och ska påverka hur vi planerar, bygger, förvaltar och använder Kronogården. Stadsdelen ska utvecklas i samskapande och med utgångspunkt i nuvarande och framtida invånares behov. Projektet delfinansierades med stadsbidrag från Delegationen mot Segregation, från 1 maj 2021 till 30 april 2022. 

Målsättning med projektet

I det här arbetet vill vi:

  • Jämna ut skillnader i livsvillkor, livschanser och hälsa genom att minska och motverka Trollhättans bostadssegregation.
  • Stärka Trollhättans attraktionskraft genom att locka fler invånare och besökare till Kronogården.

Mål 2022-2023

  • Etablera en samverkansorganisation
  • Ta fram en gemensam riktning för hur stadsdelen ska utvecklas
  • Skapa en miljö och kultur där vi kan testa lösningar & idéer tillsammans

Hösten 2021 startade vi igång stadsdelsutveckling Kronogården. Det är ett arbete och en process som långsiktigt ska bidra till ökad jämlikhet och attraktionskraft i Trollhättan. Arbetet drivs i bred samverkan och ska påverka hur vi planerar, bygger, förvaltar och använder Kronogården. Stadsdelen ska utvecklas i samskapande och med utgångspunkt i nuvarande och framtida invånares behov. Projektet delfinansierades med stadsbidrag från Delegationen mot Segregation, från 1 maj 2021 till 30 april 2022. 

I det här arbetet vill vi:

  • Jämna ut skillnader i livsvillkor, livschanser och hälsa genom att minska och motverka Trollhättans bostadssegregation.
  • Stärka Trollhättans attraktionskraft genom att locka fler invånare och besökare till Kronogården.
 
 

  • Etablera en samverkansorganisation
  • Ta fram en gemensam riktning för hur stadsdelen ska utvecklas
  • Skapa en miljö och kultur där vi kan testa lösningar & idéer tillsammans

Stadsdelsutveckling Kronogården leds av ett processteam. I teamet finns kompetenser inom en rad områden som design, processledning, affärsutveckling och mänskliga rättigheter. Teamet hålls ihop av stadsdelsutvecklare Shams Faraj.

Stadsdelsutveckling Kronogården är ett arbete och en process som kräver bred samverkan med och mellan aktörer som påverkar hur vi planerar, bygger, förvaltar och använder de fysiska miljöerna i Kronogården (bostäder, lokaler, offentliga ytor m.m.). Arbetet med stadsdelsutveckling har många intressenter och alla är viktiga i utvecklingsdn av Kronogården. De insatser vi gör ska därför utformas i samskapande med invånare, föreningar och företag. Tillsammans strävar vi efter att skapa värde för Trollhättans invånare.


Senaste nytt


 

Företagare som dricker kaffe

Stor näringslivsträff på Kronan

Den 25 mars bjuds det lokala näringslivet in till en inspirationsföreläsning på Kronan i Kronogården med efterföljande mingel.

Två ungdomar med hörlurar som sitter framför mikrofoner

Podd om livet på Kronogården

För att ge en annan bild av Kronogården än den som ofta ges i media har ett gäng ungdomar från Kronogården startat en podd.

Löpare i starten av en lopp

Premiär av Kronoloppet

Kronoloppet är springfesten som ska locka fler besökare till Kronogården, engagera invånare i området och synliggöra föreningslivet i Trollhättan.


Pågående projekt


 

Ett barn som planterar ett träd

Samskapande genom placemaking

Vi driver, deltar och möjliggör flera olika projekt där invånare, föreningar och lokala eldsjälar vill bidra till en positiv utveckling.

Två glada personer i ett möte.

Attraktionskraft- och affärsutveckling

Vi jobbar för att stärka den positiva bilden av Kronogården och locka fler invånare, besökare och företag att se potentialen i området och bidra till positiv utveckling.

Två kvinnor som överblickar en stor plankarta.

Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna

I en fördjupad översiktsplan tar vi ett helhetsgrepp kring området för att se hur vi genom fysisk planering kan överkomma barriärer och planera för en minskad segregation.

Senast granskad 2022-08-26 av JOSÅKEBEN