Upprustning av lekplatsen på Nergårdsängen

Under 2022 rustar vi upp fyra lekplatser, enligt prioritering i Lekplatsprogrammet. Lekplatsen på Nergårdsängen är en av dessa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: projektering och planering pågår

Om projektet

Bakgrund

I Trollhättan finns hela 78 kommunala lekplatser och dessa är uppdelade i tre kategorier: utflyktslekplats, områdeslekplats och närlekplats. Beroende på storlek så finns också ett antal kriterier som skall uppfyllas gällande antal lekredskap, åldrar som lekplatsen skall vara anpassad för samt hur stort upptagningsområde som förväntas besöka denna. I Trollhättans stads lekplatsprogram finns mer information om vad som gäller för respektive kategori samt en prioriteringslista med när de olika lekplatserna byggs om.

Vid varje ombyggnation så genomförs också en dialog där vi gärna vill att så många som möjligt är med och tycker till. Dialogen sker digitalt. 

Under 2022 kommer fyra  lekplatser att byggas om: Nergårdsängen, Hjortronmyren, Hjortmosseparken och Fågelparken. 

Lekplatsen på Nergårdsängen ligger i Kronogården och kategoriseras idag som en närlekplats och kommer även efter ombyggnationen att vara det.

Det här ska göras

  • Nya lekredskap
  • Nytt markmaterial
  • Åtgärda angränsade grönytor
  • Nya sittbänkar

Genomförande

  • Planering och projektering: januari-mars
  • Arbete på plats: april - oktober
  • Åtgärderna beräknas att vara klara i oktober 2022

Lekplatsen på Nergårdsängen

Lekplatsen på Nergårdsängen ligger vid ett större grönområde mellan två bostadsområden. Platsen är öppen men delvis skuggig. I närheten av lekplatsen finns två bollplaner med målställningar.

Två syskon med en surfplatta

Lekplatsdialog

Låt barnen rösta på sina favoritlekredskap! När vi rustar upp och utvecklar lekplatser i Trollhättan vill vi veta vad barnen som leker där helst vill ha i lekplatsen. Tyck till om årets lekplatser här.

Barn om leker med vattenlek, lila ruta med text "Trollhättans lekplatsprogram"

Lekplatsprogrammet

Bra lekplatser är viktigt! Trollhättans lekplatsprogram är en vägledning för renovering, om- och nybyggnation av kommunala lekplatser.

Upprustning av lekplatsen i Fågelparken

Under 2022 rustar vi upp fyra lekplatser, enligt prioritering i Lekplatsprogrammet. Lekplatsen i Fågelparken är en av dessa.

Upprustning av lekplatsen på Hjortronmyren

Under 2022 rustar vi upp fyra lekplatser, enligt prioritering i Lekplatsprogrammet. Lekplatsen på Hjortronmyren är en av dessa.

Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN