Ny gång- och cykelbana på Tunhemsvägen

Under 2022 kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas på Tunhemsvägen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: projektering pågår. 

Om projektet

Bakgrund

Som en del av Cykelplanen och i vårt arbete med att bygga ut och koppla ihop cykelvägnätet i Trollhättan kommer vi under 2022 att anlägga en gång- och cykelvägväg på Tunhemsvägen.

Det här ska göras

  • Under året är det planerat att bredda Tunhemsvägens trottoar på den södra sidan mellan Kungsportsrondellen och RV45. Detta för att skapa en gång- och cykelbana med god tillgänglighet för både cyklister och gångtrafikanter.

Genomförande

  • Planering och projektering: januari-april
  • Arbete på plats: april - september
  • Klart: GC-vägen beräknas att vara klar hösten 2022
Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN