Åtgärder längs Kanalstigen

Under 2022 kommer flertalet åtgärder att genomföras för att knyta ihop Strandgatan, Stadsparken och Stridsbergsbron genom att förstärka cykel- och gångstråket.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: planering och dialog pågår.

Om projektet

Bakgrund

Stråket från Tågbron norrut mot den nya stadsparken och Stridsbergsbron blir än mer viktigt när byggnationerna står klara. Vägen samt området runt om är i dag eftersatta och genom ett antal åtgärder som dels ökar trafiksäkerheten men också tryggheten önskar vi att fler skall välja detta stråk.

Vägen trafikeras förutom av gående och cyklister även av medlemmar till Trollhättans motorbåtsklubb och Trollhättans kanotklubb då de har sin verksamhet på platsen. Idag äntrar också obehörig biltrafik området och tryggheten på platsen upplevs som negativ.

Det här ska göras

  • Ny belysning
  • Ny vägbom
  • Förstärka vägen
  • Åtgärda angränsade grönytor
  • Nya sittbänkar

Genomförande

  • Planering och projektering: januari-maj
  • Arbete på plats: oktober - november
  • Åtgärderna beräknas att vara klara i november 2022
Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN