Åtgärder i Offerhällsparken

Under 2022 kommer flertalet åtgärder att genomföras i Offerhällsparken. Åtgärderna genomförs i samband med den lägenhetsbyggnation som sker i anslutning till parken.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: planering och dialog pågår. 

Om projektet

Bakgrund

I anslutning till Offerhällsparken pågår en lägenhetsbyggnation. I samband med denna kommer flera åtgärder att vidtas för att göra parken mer tillgänglig men också för att öka tryggheten. När byggnationen är klar kommer också en ny trottoar att anläggas längs Stamkullevägen.

Det här ska göras

  • Ny belysning längs huvudgång
  • Bredda och anpassa huvudgång
  • Sittbänkar längs huvudgång
  • Iordningställande av område
  • Nya sittbänkar

Genomförande

  • Planering och projektering: januari - mars
  • Arbete på plats: april - november
  • Åtgärderna beräknas att vara klara i november 2022
Senast granskad 2022-08-23 av JOSÅKEBEN