Barn som sticker ut huvudet ur bilruta med äng och vindkraftverk i bakgrunden

Plats för en grönare framtid(2)

I Trollhättan tar vi klimat- och miljöfrågorna på allvar och har alltid gjort. Miljömedvetenheten och klimatänket finns djupt rotat... En trevlig ingress som ramar in ämnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

Strategi för hållbar framtid

Hur står det till med den ekologiska hållbarheten i Trollhättan? Vi fokuserar framför allt på: Minskad klimatpåverkan och ren luft, Hållbar användning av vattenmiljöer, Hållbart brukande av skog och odlingslandskap samt God boendemiljö och hållbar konsumtion. Här kan du läsa du mer om våra mål och hur vi jobbar för att uppnå dem.

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

Trollhättan - en föregångare i klimatarbetet

I Trollhättan ska det vara lätt att leva klimatsmart, i stadens verksamheter går vi före och visar vägen. Till exempel genom att välja klimatvänligare mat till skolor och äldreboenden, och genom att välja bort fossila bränslen till stadens fordon. Läs mer om hur vi kan minska klimatutsläppen tillsammans

Energi- och klimatrådgivning till dig

I Trollhättan erbjuder vi klimatrådgivning till privatpersoner, företag, organisationer och företag helt gratis. Hör av dig med dina frågor och funderingar! Klicka här för att veta hur du kan få hjälp

 

Pågående projekt

 

De här projekten arbetar vi i just nu. Läs mer om projektet under respektive rubrik. 

 
Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar.

Grönare skolgårdar

Ett samarbete mellan de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden och utbildningsförvaltningen. En ansökan om statsbidrag (LONA-stöd) har utarbetats som innehåller dels en mängd åtgärder för den biologiska mångfalden på Lyrfågelskolans skolgård, och dels att 10 förskolor ska få perennplanteringar, insektshotell och ett pedagogiskt material.

 

Genomförda projekt

 

De här projekten har vi jobbat med tidigare. 

 
 
 

Projektansökningar

 

Vi jobbar aktivt med att identifiera och söka till projekt som kan öka takten mot en grönare framtid i Trollhättan. Projekten ger oss både finansiering och kunskap för att kunna ta oss framåt.

Trollhättans Stad har bestämt att blomrika miljöer för pollinerare ska öka i tätorterna. Som ett led i det har vi nu sökt statligt stöd för att inventera våra skötta gräsytor. Målet är att hitta ytor som kanske redan har en blommande örtrik flora eller områden som har en potential att få det över tid. Vi kommer leta både bland våra kortklippta gräsmattor och bland våra så kallade slaghacksytor som slås en till två gånger per år. I nästa steg hoppas vi kunna ändra skötseln så gräsytorna tillåts blomma och erbjuda nektar och pollen till alla de insekter som behöver det som föda åt sig själva och sina larver. Inventeringen kommer ske under sommaren 2023. Med stöd från LONA kan vi skala upp den planerade inventeringen. 

Besked på ansökan kommer i oktober. 

 

Det här kan du tänka på för att minska dina klimatavtryck

 

Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Tillsammans tar vi hand om Trollhättan och planeten. 

Bilen

Åk kollektivt, cykla eller gå. I Trollhättan finns det över 154 km cykelväg och 29 busslinjer. Vi jobbar med att rusta staden för en mer hållbar mobilitetssituation - vi kallar det framtidens mobilitet. Klicka här om du är nyfiken på att veta mer.

Börsen

Handla smart. I Trollhättan finns flera second hand-butiker och promenadloppis är poppis. Se också över dina besparingar så du inte investerar pengar i fossila bränslen.

Biffen

Handla inte mer än du äter och handla gärna lokalt, närodlat och efter säsong. I Sverige slänger vi 61 kg mat per person varje år.

Bostaden

Dela gärna saker med dina grannar, till exempel gräsklippare och verktyg. Eller varför inte bilen? Tänk igenom renoveringar och återbruka. Håll koll på din vattenkonsumtion.

Senast granskad 2022-10-10 av JOSÅKEBEN