Barn som tittar på solceller

Plats för innovation

Innovation börjar med människan. Vår innovationsförmåga är avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar vi ser i samhället idag. Det innebär att vi behöver skapa ett klimat inom vår organisation som tillåter medarbetare att vara innovativa. Vi låter våra ledord visa vägen: det handlar om mod, nytänkande, delaktighet och handlingskraft helt enkelt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Senaste nytt om hållbara och smarta lösningar

Drönare som styrs av person i bakgrunden

I Trollhättan tar vi vara på digitaliseringens möjligheter

I Trollhättan har vi bestämt oss för att ta vara på de möjligheter som den digitala utvecklingen skapar. Med digitala verktyg och processer kan vi förenkla vardagen för människor och företag i Trollhättan, effektivisera arbetet i kommunala förvaltningar och bolag, och stödja innovation och delaktighet på nya sätt. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med digitalisering.

Innovationsstrategi och innovationstimme för att skruva upp tempot mot framtidens lösningar

Inom samhällsbyggnadsområdet finns stora och många utmaningar och behovet av innovationer är stort. Som ett led i att styra verksamheten och medarbetarna mot en mer innovationsinriktad organisation har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en innovationsstrategi. Där är man också först ut i Sverige med införande av innovationstimmen - där medarbetare får 10 timmar per år att ägna sig åt innovations- och utvecklingsfrämjande aktiviteter.

Exempel på innovativa och hållbara lösningar

 
 

Sensorer och AI för effektivare driftsarbete

Big Belly är papperskorgen som själv talar om när den är full och behöver tömmas - med hjälp av sensorer. Totalt finns nu 35 Big Belly i Trollhättan. Med sensorer i rabatter och på andra platser skapar vi förutsättningar för att effektivisera drift- och underhållsarbete. Det blir en vinst för både klimatet, budgeten och arbetstiden.

Digitala detaljplaner för en smidigare samhällsbyggnadsprocess

I Sverige finns ett krav på att gällande detaljplaner ska digitaliseras. Det innebär att bestämmelser för områden och fastigheter blir mer tillgängliga och lättare att se och förstå, för alla. Kommunerna har fram till 2028 på sig att digitalisera sina detaljplaner och Trollhättan kämpar på bra - vi är faktiskt tredje bäst i Sverige på det hittills!

Senast granskad 2022-09-05 av JOSÅKEBEN