Utbyte av rörbroar vid Stallbackavägen

Under 2022 planerar vi för att byta ut befintliga konstruktioner under mark, rörbroar, i anslutning till Flygmotorrondellen, Stallbacka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet

Byggnation pågår

Trafikstörningar

Under byggnationen påverkas framkomligheten i perioder och behöver styras om. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under byggtiden.

Om projektet

 
 

Bakgrund

Nuvarande konstruktioner närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och behöver därför bytas ut till nya rörbroar.

Målet med ombyggnationen

Målsättning är att få säkra konstruktioner som säkerställer att vatten leds bort och minskar risken för översvämningar i området.

 

Genomförande

Det här är gjort

  • Planering och projektering: januari-april 2022

Det här händer just nu

Just nu arbetar vi med rörbron öster om Flygmotorrondellen och trafiken är påverkad. Prelimär tid för färdigställande är vecka 42-43, efter det öppnar trafiken som vanligt igen. 

Rörbroarna leder bort vatten för att undvika översvämning

 

Rörbroar vid Stallbacka.png

Vattenfyllt dike vid Stallbacka - med rörbron i förgrunden

Det är vattnet i diket vid Stallbacka som rörbroarna leder bort för att undvika översvämningar i området. 

Det här händer framöver

  • Vecka 42/43-49: arbete med rörbron söder om Flygmotorrondellen
  • Färdigställande vinter 2022
Senast granskad 2022-08-25 av JOSÅKEBEN