Bå bakgrund med texten "100-listan"

100-listan

Långsiktiga projekt och snabba quickfix - här listar vi och bockar av alla de aktiviteter som vi behöver göra och steg vi behöver ta i arbetet mot Årets Stadskärna 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att bli Årets Stadskärna blir man bedömd utifrån fyra huvudområden och det är inom dessa områden vi kommer fokusera våra arbetsinsatser:

 • Samverkansorganisation för utveckling av stadskärnan
 • Platsen, utseende, funktion och genomförande
 • Utbud och upplevelser
 • Kommunikation och marknadsföring

Aktiviteter kopplade till Årets Stadskärna

Genomförda

 • Strategiskplan Årets stadskärna
 • Framtagning av kommunikationskoncept (Tillsammans bygger vi Trollhättan, #dittochmittcity)
 • Stärkt digital kommunikation kring City Trollhättan och stadskärnans utveckling
 • Stråkutvecklingsstrategi arbetades fram tillsammans med fastighetsägare i centrum
 • Förstärkta nationella evenemang, ex. Pride och Nationaldagen
 • Förstärkt samverkan mellan cityaktörerna
 • Kommunikation och opinionsbildning kring stadskärnans utveckling
 • Ytterligare en restaurangvecka
 • Förstärkt Jul i City
 • Marknadsföring av handeln i centrum via julkalender
 • Förstärkt exponering av Storgatans jul
 • Utveckling av sommarytorna Strandgatan
 • City Trollhättan för Musikhjälpen utanför Oden
 • Förstärkt Vinter på Spikön
 • Samverkan City Trollhättan och GKN Aerospace kring familjedag
 • Medverkan vid Svenska stadskärnors årskonferens
 • QM-utbildning, Svenska Stadskärnor
 • Westcom 0,1
 • Framtagning av strategisk plan för stadskärnans utveckling
 • Utökat trygghetssamarbete i centrum

Pågående

 • Lånecyklar i centrum
 • Utveckling av torg- och marknadshandel
 • Kvalitetssäkra månadsmarknaden
 • Utveckling av strategi- och aktivitetsplan för Drottningtorget
 • Uppdaterat uppdragsavtal Trollhättans Stad - City Trollhättan
 • Rekryteringskampanj Trollhättevänner
 • Pilotprojekt föreningssponsring – bidrag till trivsel i centrum
 • Tjejkväll  och herrkväll i city
 • Året-runt-belysning Storgatan (visuellt tak)
 • Julfint längs Storgatan, helhetsgrepp
 • Presentkort City omstart 

Kommande

 • Rekryteringskampanj medlemskap City Trollhättan
 • Etableringsstrategi Trollhättans centrum tas fram                                                    
 • Skyltfönster och exponering på Storgatan
 • Översyn helg- och evenemangsstädning i centrum
 • Häng för 14-16-åringar                                                             
 • Parkeringsledningssystem
 • Cykling i allén på fotgängarnas villkor
 • Shop-in-shop (handel-tjänst)                                                     
 • Matmarknad
 • Stärka återbruk och hyrestjänster i city
 • Ta fram kommunikationsplan City
 • Skapa mötesplats vid brofäste       
 • Förstärka kanaltorget och boulebanan

Genomförda

 • Uppdaterad samverkansorganisation
 • Evenemangs-, restaurang/krog-, fastighetsägarnätverken är rullande
 • Förstärkt medlemserbjudande City Trollhättan
 • Samverkan eventplanering (Citys event)           
 • Projektledare utsedd för utvecklingsprojekt Årets Stadskärnan
 • Frukostkorgen – start för frukostmöten (1gg/månad) för City Trollhättans medlemmar
 • Gemensam vårstädning Storgatan
 • Sittgrupper och grönt längs Storgatan
 • Enkelriktat på Strandgatan sommartid
 • Diskussionsmöte om torget med näringsidkare runt Drottningtorget
 • Diskussionsmöte om torget med fastighetsägare runt Drottningtorget
 • Planeringsstart för ombyggnad och stråkutveckling Kungsgatan
 • Planeringsstart för Campusutveckling – centrumutveckling
 • Ökad trygghet med cykelgarage vid Resecentrum
 • Stadsvandringar i centrum
 • Elskåpskampanj Storgatan (Trollhättans historia)
 • Förstärkning av sommarytan Strandgatan
 • Flytta in i city - genomförd och pågående
 • Marknadsbord och marknadsbod för event/temamarknader
 • Sommarhäng och sommarsöndagar
 • Sommarlovsdagar i city

Kommande

 • Fasadbelysning city                         
 • Vackraste balkongen i City
 • Stråkutveckling Kungsgatan                                                      
 • Vardagsrum Kompassen
 • Vardagsrum Betty Backs Park, fas 1                    
 • Vardagsrum Kanaltorget                                      
 • Upprustning tvärgatorna                                     
 • Entré till city från Resecentrum/kvarteret Mars
 • Samarbete med taxi
 • Skyltar i City – kommunikation med besökare  
 • Gemensamma öppettider i avtal
 • Öka utbudet av upplevelser i city hela året, fas 2
 • Förstärka Trollhättans engagemang vid och nationella evenemang
 • Konst och kultur i city, fas 2           
 • Uppdaterad Fallens dagar
 • Välkommen till City (helhetsgrepp)
 • Uppdaterade Trolldagar
 • Isbana i city
 • Samarbete Innovatörer och kreatörer, fas 1
 • Icke-city-event i city
 • City som turistmål     
 • Skolprojekt visuell gestaltning
 • Hinderbana i city        
 • Skapa profilplattform (skyltar, kampanjmaterial, etcetera) för city                    
 • Maskot (djur plus tröjor/keps)                                                 
 • Skyltmaterial till lediga lokaler

Kommande

Kommande

Relaterad information

Startsida Årets Stadskärna

Senast granskad 2022-02-17 av JOSÅKEBEN