Åtgärder i Offerhällsparken

Under 2022 kommer flertalet åtgärder att genomföras i Offerhällsparken. Åtgärderna genomförs i samband med den lägenhetsbyggnation som sker i anslutning till parken.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Använd om projektet påverkar trafiken

Om projektet

 
 

Bakgrund

I anslutning till Offerhällsparken har ett nytt flerbostadshus byggts. I samband med detta görs arbeten i parken och i omkringliggande gatumiljö.

Målet med ombyggnationen

Målet med åtgärderna i Offerhällsparken är att förbättra tillgänglighet och trivsel och öka tryggheten. Vi vill också skapa en säker trafikmiljö för gående. 

 
 

Det här ska göras


  • Ny belysning längs huvudgång
  • Bredda och anpassa huvudgång
  • Sittbänkar längs huvudgång
  • Iordningställande av område
  • Nya sittbänkar
  • Ny trottoar längs Stamkullevägen
 
 

Genomförande

Det här är gjort

  • Planering och projektering: januari-mars

Det här händer just nu

  • Arbete på plats pågår

Det här händer framöver

  • Planerat färdigställande: november 2022
Senast granskad 2022-08-26 av JOSÅKEBEN