NEVS prototypfordon RC1 NEVS prototypfordon RC1

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

I ett niomånaders projekt undersöker Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli bättre.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden och Vinnova. Trollhättans Stad leder projektet med NEVS och Asta Zero som partners. T-Engineering deltar som referensföretag.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

När ett företag ska testa autonoma fordon på allmän väg är processen för att få tillstånd från Transportstyrelsen krävande. Genom projektet vill vi skapa underlag för att denna process ska gå snabbare och att Trollhättan och Sverige ska kunna ligga i framkant vad gäller framtidens fossilfria, delade mobilitet.

Målsättning

Förberedelseprojektet ska skapa kunskap och bättre förutsättningar för ytterligare arbete och projektansökningar med målet att bilda en testbädd för autonoma fordon (AV) i Trollhättan: ett ekosystem av företag och organisationer som möjliggör testkörningar av autonoma fordon inom Trollhättans kommunala vägnät. Testmiljön inkluderar stöd för fordonsteknik, trafiksäkerhet, testpersonal samt insikter om människors beteende i relation till autonoma fordon.

 

Det här ska göras i projektet


 • Definiera prioriterat utvecklingsbehov som stödjer industrins behov av utvecklad process för godkännande av körning med autonoma fordon i allmän trafik.
 • Inmätning av 3D-data i aktuella ODD:er (testområden för autonoma fordon). Databearbetning och -överföringar.
 

Process

 
 

Genomförande

Det här gör vi just nu

 • Förberedelser inför kommande delar i projektet. 

Gruppbild Testbädd THN.png

2022-09-01 Uppstartsmöte med projektgruppen
Bilden, uppifrån vänster:

 • Klas Karlsson, Kart- och mätningschef, Trollhättans Stad
 • Jens Beune, NEVS
 • Jörgen Einarsson, projektledare, Trollhättans stad (infälld)

Nedre raden från vänster:

 • Felix Andlauer, VP Mobility Solutions, NEVS
 • Fredrik G Bergquist, projektledare, AstaZero
 • Fredrik Åkeson, Produktchef, AstaZero

Det här händer framöver

 • Inmätning med scanner/totalstation genom ett antal etableringar med hjälp av GPS alternativt lokalt stomnät.

 • Databearbetning; i samverkan med NEVS utröna vilka data om branschen efterfrågar och hur dessa kan levereras.

 • Databearbetning; inmätt 3D-data bearbetas för att kunna vara till nytta för en framtida digital tvilling av staden.

 • Leverans av klassat punktmoln (mätdata) i LAS/LAZ-format, hantering och överföring av data i lämpliga format.

 • Projektet avslutas i maj 2023. 
 
 
Senast granskad 2022-09-28 av JOSÅKEBEN