Person som drar ur elladdare ur bil och håller i mobiltelefon

Plats för framtidens mobilitet

Bra för miljön. Bra för dig. Framtidens mobilitet - hur människor och varor transporteras på bästa möjliga sätt. Med en minskad klimatpåverkan, med mer plats för människor och mindre trängsel. Fossilfritt, självkörande och delande är några av ledorden i arbetet framåt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

Visste du att...

 
 
 


...Trollhättan har Sveriges mest biltäta stadskärna?

Hela 87% av de som bor i Trollhättans stadskärna äger bil. Motsvarande siffra i Lund är 37%.

 


...att i Trollhättan står transporter för 3/4 av koldioxidutsläppen?

Och bara personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

 

 

...42,5% av stadskärnans yta är till för bilen?

32% är gator och vägar och 10,5% är parkeringsplatser. Det är mycket yta, som hade kunnat användas till annat. 

 

 

...att din bil faktiskt mest står still och tar upp plats?

En privat bil står parkerad ungefär 95% av tiden. Det är nästan 23 timmar av dygnets 24. 

Framtidens mobilitet...

 

...handlar helt enkelt om att hitta nya vägar framåt, där vi kan minska behovet av att äga egna bilar, skapa mer plats för människor och minska påverkan på klimatet. Framtidens mobilitet ska möjliggöra ett gott liv i Trollhättan, för nuvarande och kommande generationer. Det gör vi genom att... 

 


Öka takten 

mot en positiv omställning. Vi stöttar och samverkar med företag och organisationer som arbetar med lösningar för framtidens mobilitet, till exempel självkörande fordon och lösningar för delad mobilitet. Vi jobbar aktivt med att söka, driva och delta i projekt inom området.  

 


Höja kunskapen

och skapa förutsättningar för fler och nya insikter inom området. Det gör vi genom att samverka med akademin där Högskolan Väst är en given aktör - genom forskning och som möjliggörare att anpassa utbildningar och kurser för att säkra tillgång till rätt kompetens.   

 


Inspirera mera

I Trolhättan finns ett brett engagemang inom framtidens mobilitet. Hos näringsliv, i det offentliga och inom akademin. Genom den goda samverkan och i de projekt som bedrivs vill vi inspirera andra att driva utveckling inom området - kanske tillsammans med oss. 

 


Testa i Trollhättan

Vi skapar förutsättningar för tester av självkörande fordon i Trollhättan. Företag som vill testköra sina självkörande fordon i verkliga trafikmiljöer ska kunna få stöd av ett ekosystem av företag, offentlig verksamhet och akademin - vi samlar de rätta förutsättningarna på en och samma plats.

 

Pågående projekt

 

De här projekten arbetar vi i just nu. Läs mer om projektet under respektive rubrik. 

 
NEVS prototypfordon RC1  på Torggatan i höjd med Karl Johans Torg

Förenklad process för testning av självkörande fordon

I ett niomånaders projekt undersöker Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli bättre. Häng med!

Bild tagen från förarplatsen i en bil med ratt och instrumentbräda i förgrunden

Samordnade transporter för minskad miljöpåverkan

Under 2022 deltar Trollhättan i ett nytt forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att samordna olika system för transporttjänster för att minska miljöpåverkan och trängseln i trafiken. ORM var namnet.

 

Genomförda projekt

 

De här projekten har vi jobbat med tidigare på temat. 

 
Gula cykelpoolscyklar

Trollhättans smarta cykelpool

I mars 2021 startade Trollhättans nya cykelpool med återbrukade cyklar för alla som vill ta sig runt i stan på ett hållbart sätt. Cyklarna är utrustade med sensorer, som samlar in data om var det cyklas och i vilket skick cykelbanorna är. Det gör det enklare att planera underhåll och skapa en säkrare cykelupplevelse.

En självkörande bil kör fram i stadsmiljö

Projektmedel till förstudie om framtidens mobilitet på Vårvik

Trollhättans Stad har tillsammans med NEVS, Eidar och Clean Motion genomfört en förstudie kring lösningar för mobilitet inkluderad i boendet på Vårvik.

Eldriven, självkörande, 3D-printad buss på en parkeringsplats

SESMA

Med Högskolan Väst, NEVS och RISE har vi genomfört utredningar kopplat till lösningar för delningsekonomi och smart mobilitet.

 

Projektansökningar

 

Vi jobbar aktivt med att identifiera och söka till projekt som kan öka takten mot en mer hållbar mobilitetsituation i Trollhättan. Projekten ger oss både finansiering och kunskap för att kunna ta oss framåt.

Syftet med projektet är att testa, beforska och utvärdera kombinerad mobilitet. En del av utförandet är genom living labs (LL) i flera mindre och större geografiska området i Europa där boende i området får tillgång till en mix av fordon och delningstjänster för mobilitet med syftet att behovet av egen bil ska minska.

I Trollhättan ska LL testas först i ett av Eidars befintliga bostadsområden. I projektets senare del används kunskaperna från det första testet för att erbjuda nyinflyttade invånare i Vårvik bra mobilitetstjänster.

Parter: Projektet leds av Hamburg University of Applied Sciences (HAW) och inkluderar 28 organisationer i 11 europeiska länder. RISE samordnar alla LL. Trollhättans Stad och Kraftstaden är partners i projektet. Eidar är referensföretag och möjliggörare inom sina bostadsområden.

Extern finansiering: EU/Horizon Europe 

Vi förväntas få besked om deltagande i projektet runt årsskiftet 2022/2023. Projektet startar i maj 2023.

 
Senast granskad 2022-09-28 av JOSÅKEBEN