Två föräldrar med en nyfödd bebis utomhus med bostadsmiljö i bakgrunden

Trollhättan växer och ger plats för framtiden


Framtidens hållbara Trollhättan tar form just nu.
Vår stad är ständigt i rörelse. Den växer, utvecklas och förändras för att det ska bli ännu bättre för alla att bo, leva och verka här. På den här sidan hittar du projekten och planerna som ska ta oss dit, och områdena där det händer. Varmt välkommen, oavsett om du redan är Trollhättebo eller funderar på att bli en!

 
 
 

Viktiga områden när Trollhättan växer


 

Klimat och miljö

I Trollhättan pågår kraftfulla satsningar för att möta de globala klimatmålen och för att skapa en hållbar stad.

Hållbara och smarta lösningar

Om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle måste vi våga testa nytt. Läs mer om våra innovationsprojekt och andra smarta lösningar.

Bostäder och befolkning

Trollhättans Stad har ett mål att bli 70 000 invånare år 2030, vilket kräver både ett omfattande bostadsbyggande och attraktiva bostadsområden.

Plats för alla - så skapar vi en inkluderande stad

Vi jobbar på bred front för att skapa en jämlik och inkluderande stad där alla trivs, känner trygghet och framtidstro.

Framtidens mobilitet

Fossilfritt, självkörande och delande är några av ledorden i arbetet framåt. Häng med på resan mot mer klimatsmarta transportsätt i Trollhättan!

 
 
 

Stadsutvecklingsområden


 

Ett barn ligger i en soffa med huvudet i händerna och ler

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Torg med fontän och människor i rörelse

Stadsdelsutveckling stadskärnan

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling av centrum och vilka projekt som bedrivs för att stadskärnans attraktivitet ska öka.

Två glada kvinnor arbetar utomhus med sina datorer i vårsolen

Stadsdelsutveckling södra stadsdelarna

Hösten 2021 startade vi upp samverkansprocessen stadsdelsutveckling för de södra stadsdelarna. Processen ska bidra till ökad jämlikhet och attraktionskraft i Trollhättan, bland annat genom att minska och motverka bostadssegregation.

 

Pågående projekt


 

Tre byggarbetare diskuterar glatt på byggplats

Pågående projekt

Runt om i kommunen genomförs olika typer av projekt och satsningar för att rusta Trollhättan för framtiden. Här hittar du information om de utvecklings- och förbättringsarbeten som pågår just nu.

Till våra projektsidor

Vybild över bostadsområde som angränsar till skogsparti och Göta älv

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet.

Läs mer om aktuella översiktsplaner för Trollhättan

 
 

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar