Två föräldrar med en nyfödd bebis utomhus med bostadsmiljö i bakgrunden

Plats för framtiden


Trollhättan är för dig som vill leva, bo och trivas nu men också i framtiden. Vi förbereder staden för framtida generationer genom att bygga och utveckla staden hållbart för människa och miljö. Oavsett om du lever här idag, är nyfiken på staden eller är en del av utvecklingen som sker här, så hittar du det du behöver veta om hur vi satsar på tillväxt och utveckling i Trollhättan nedan.


 

Senaste stadsbyggnadsnyheterna

 
Marcus Pallvid, centrumutvecklare City Trollhättan, Mathilda Sundberg, projektledare Trollhättans Stad.

Trollhättan är finalist till Årets Stadskärna 2022

Sedan 2015 har Trollhättan arbetat mot att få utmärkelsen Årets Stadskärna 2022. I februari skickades ansökan in av City Trollhättan där förändringsprojekt och samverkansprocesser för stadskärnans utveckling redovisades.

Gula cykelpoolscyklar

Nu lanseras Trollhättans smarta och hållbara cykelpool

Med bidrag från Vinnova startade resan med att ta fram en smart och hållbar cykelpool i ett format som passar för Trollhättan. Med hjälp av Högskolan Väst, Studentkåren på Högskolan Väst, Bostadsbolaget Eidar,

Barn som cyklar i en nybyggt område

Nästa steg mot 500 nya bostäder i Hults Höjd – planprogram godkänt för samråd

Under 2021 fick Nielsen-Oscarssons Fastigheter, NOFAB, planbesked för en exploatering av 500 bostäder i Hults höjd som skulle prövas i ett planprogram för området. Ett förslag på planprogram har nu tagits fram och kommunstyrelsen har beslutat

Lila pil.jpg Fler stadsbyggnadsnyheter

 
 
Kartlbild över centrala THN med pluppar som visar pågående projekt

Det är mycket på gång i Trollhättan! Det byggs nytt, rustas upp och planeras när vi skapar plats för framtiden. Nya bostäder, tryggare och grönare utemiljöer och satsningar mot en mer hållbar stad. I kartan hittar du alla projekt som pågår eller planeras för just nu.

Utforska kartan

 

Stadsdelsutvecklingsområden

 

Ett barn ligger i en soffa med huvudet i händerna och ler

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Torg med fontän och människor i rörelse

Stadsdelsutveckling stadskärnan

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling av centrum och vilka projekt som bedrivs för att stadskärnans attraktivitet ska öka.

Två glada kvinnor arbetar utomhus med sina datorer i vårsolen

Stadsdelsutveckling Kronogården

Hösten 2021 startade vi upp samverkansprocessen stadsdelsutveckling Kronogården. Processen ska bidra till ökad jämlikhet och attraktionskraft i Trollhättan, bland annat genom att minska och motverka bostadssegregation.

Vybild över bostadsområde som angränsar till skogsparti och Göta älv

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet.

Läs mer om aktuella översiktsplaner för Trollhättan


Teman - viktiga områden när Trollhättan växer

Klimat och miljö

I Trollhättan pågår kraftfulla satsningar för att möta de globala klimatmålen och för att skapa en hållbar stad.

Hållbara och smarta lösningar

Om vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle måste vi våga testa nytt. Läs mer om våra innovationsprojekt och andra smarta lösningar.

Bostäder och befolkning

Trollhättans Stad har ett mål att bli 70 000 invånare år 2030, vilket kräver både ett omfattande bostadsbyggande och attraktiva bostadsområden.

Plats för alla - så skapar vi en inkluderande stad

Vi jobbar på bred front för att skapa en jämlik och inkluderande stad där alla trivs, känner trygghet och framtidstro.

Framtidens mobilitet

I Trollhättan har vi turbo i generna och framtidens mobilitet i sinnet. Som givetvis mynnar ut i faktiska projekt också. Häng med på resan mot mer klimatsmarta transportsätt!


Så går det till när Trollhättan utvecklas


 

 
Lyftkranar mot en bakgrund av blå himmel

Samhällsbyggnadsprocessen

Det är i den vi jobbar när Trollhättan utvecklas. Den samlar alla steg, delar och perspektiv som vi ska gå igenom och ta hänsyn till när den fysiska miljön förändras. Du kan påverka och bidra med din synpunkter och kunskaper under processens gång.

Samhällsbyggnadsprocessen

Arbetare på ett byggprojekt

För dig som utvecklar och bygger Trollhättan tillsammans med oss

Vi förenklar för dig som utvecklar Trollhättan tillsammans med oss. Ta del av aktuella styrdokument och strategier, se pågående planarbeten, kolla in våra senaste markanvisningar och fördjupa dig i hur vi faktiskt bygger vår stad.

För dig som utvecklar och bygger Trollhättan tillsammans med oss

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar