Flicka som ligger på blå matta och har riktat hus och sol med gatukritor.

Delaktighet när Vårvik växer fram

Vi vill att du ska känna att du är med på resan när vi utvecklar en ny del av din stad. Genom projektet jobbar vi med dialog och delaktighet i olika former.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utvecklingen och Vårvik och Hjulkvarnelund genomsyras av dialog och delaktighet i olika steg. Vi har och kommer fortsättningsvis jobba med informationsmöten, träffa referensgrupper och skapa engagemang i specifika frågor på olika sätt. 

Vad vi gjort hittills

 Planer för framtiden

  • Informationsmöte hösten 2020
Ett barn ligger i en soffa med huvudet i händerna och ler

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2020-04-01 av CLABEN