Närbild på man med cykel, logotyp med texten Vårvik

Vårvik - en ny del av staden med spännande historia

Trollhättans nya stadsdel som ger rum för framtidens mötesplatser, bostäder och verksamheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nära till naturen, nära centrum, nära resecentrum och även nära till vårt vackra älvrum. En av målsättningarna med Vårvik är att utveckla nya funktioner på platsen i harmoni med naturen, djurlivet, historien och älvrummet på ett sätt som gör stadsdelen attraktiv både att besöka och att bo i. Den gröna oas som platsen är idag kommer i och med utvecklingen av Vårvik att göras tillgänglig för fler personer.

Vårvik planeras att bli den gröna stadsdel som ännu tydligare manifesterar det miljöfokus Trollhättans stad haft sedan länge. Genom att bygga ett grönt, välkomnande vardagsrum för alla vill vi ge plats åt liv och rörelse. 

Kort om utvecklingen av Vårvik

  • Hållbarheten är viktig när vi utvecklar Vårvik – vi vill skapa en stadsdel som byggs och förbereds för framtiden med klimatsmarta lösningar och med fokus på en hållbar livsstil. 
  • Vi planerar för drygt 1600 nya bostäder i olika storlekar och former som byggs i olika etapper. Målsättningen är att få en blandstad med olika former av bostäder, invånare, verksamheter och samhällsfunktioner.
  • Det kommer bli stor plats kvar för rekreation, motion, djur- och växtliv. Nya och tryggare mötesplatser kommer att skapas och gamla utvecklas. 
  • Vi tillgängliggör ett helt nytt område genom att sanera och öppna upp det gamla industriområdet.

Detaljplaner som styr utvecklingen

Fem detaljplaner har arbetats fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund.

Här tas hänsyn till det gröna med plats för rekreation, djurliv som finns i området och hur bebyggelse och bostäder ska utformas så att platsen behåller sin karaktär och skapar en bra landskapsbild och stadssiluett. 

Bild med skog, vatten och bro med texten Vårvik på.

Vårvik.se

Är du mer nyfiken på Vårvik? Vill du kanske bo, besöka eller etablera företag i Trollhättans nya stadsdel? Här får du alltid senaste Vårvik-nytt!

Dammfladdermus med utfällda vingar

Dammfladdermössen på Vårvik

När vi utvecklar en ny del av din stad görs det med stor respekt för djur och natur. En särskilt viktig invånare som redan finns på Vårvik är den hotade dammfladdermusen - och den ska bo kvar här.

Kulturhistorisk byggnad från 1900-talet, Filfabriken Stridsberg

Kulturmiljö- och industriarv på Stridsberg

På Stridsbergsområdet, tidigare Källstorps industriområde, finns ett stort arv efter den industri som är en stor del av Trollhättans historia. Det vill vi bära med oss samtidigt som vi skapar plats för framtiden.

Flicka som ligger på blå matta och har riktat hus och sol med gatukritor.

Delaktighet när Vårvik växer fram

Vi vill att du ska känna att du är med på resan när vi utvecklar en ny del av din stad. Genom projektet jobbar vi med dialog och delaktighet i olika former.

Bild: Häradsekonomiska kartan, från 1890-1897.

Vårvik - historien bakom namnet

För att skapa en ny identitet kring den nya vattennära och gröna stadsdelen, och knyta an till områdets historia, blir namnet på Trollhättans nya stadsdel - Vårvik.

Två händer med blyertspennor som skissar på byggnader

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera.

Ett barn ligger i en soffa med huvudet i händerna och ler

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Senast granskad 2022-06-15 av JOSÅKEBEN