Mathilda Sundberg

Ny stadsdelsutvecklare för stadskärnan

Vi välkomna Mathilda Sundberg till den nya tjänsten som stadsdelsutvecklare för stadskärnan hos Trollhättans Stad. Nu tar vi kliv framåt för en mer sammanhållen utveckling av stadskärnan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att vi lever i en tid av stora förändringar har nog inte undgått någon. Inte minst har åren (!) av pandemi fått oss att tänka om, ifrågasätta och utveckla hur vi använder oss av offentliga miljöer. Distansarbete har lett till nya rutiner och skapat ett behov att kunna locka besökare med kreativa kontorsmiljöer där man kan arbeta flexibelt. Fler platser där folk kan mötas och vara sociala eller hålla fysiska möten kommer också behöva utvecklas. Den nya tiden vi trätt in i ställer alltså fler och högre krav på hur vi planerar det offentliga rummet och för att möta dessa tar Trollhättans Stad in en stadsdelsutvecklare för centrum. Denna nya roll innebär att samordna och stötta projekt, processer och aktörer som påverkar och bidrar till stadskärnans utveckling och omställning. Inte minst ligger tonvikt på att bygga ett mer klimatsmart samhälle med digitalisering vilket också ställer högre krav på samarbete mellan olika aktörer. Detta innebär att stadsdelsutvecklaren har en helhetsbild och kan föra samman alla dessa delar till en enhet som drar åt samma riktning.

Som ni säkert förstår är detta ett mastigt uppdrag och rätt person för detta är alltså Mathilda Sundberg. Hon har under flera år arbetat i centrum och stått i butik, skyltat om i Odenhuset och på senare år som centrumutvecklare för City Trollhättan.

- Jag började sommarjobba i nian inom handeln i Trollhättan och har egentligen stannat kvar sedan dess, säger Mathilda under den digitala intervjun. Det har även blivit en del stora arrangemang genom åren, som exempelvis en tjejmässa på Folkets hus, matmässan Smaka på Trollhättan och Trolldagar. Även om hon på senare år jobbat med centrumutveckling, så tycker hon att det är viktigt att vara där besökarna är. Därför jobbar hon fortfarande då och då i butik för att komma närmare verkligheten och människorna.

- Den kunskapen och bilden har varit väldigt viktig i rollen som centrumutvecklare. För det finns inget som blir så bra som när man är på plats. Man får en helt annan förståelse för hur verkligheten är, menar hon. Förutom arbetslivserfarenhet, har hon utbildat sig till visual merchandiser i Haparanda.

- Det var en extremt rolig tid när jag bodde och pluggade där under två år, fortsätter Mathilda.

- Detta var via Handelsakademin i Göteborg där man hade ett utbyte med Haparanda där man vid den här tiden nyligen öppnat ett IKEA. Hon skrattar och verkar minnas detta med värme. Att Mathilda nu tar sig an denna nya roll som stadsdelsutvecklare för stadskärnan känns helt naturlig.

- Jag känner att jag är redo för de utmaningar som detta kommer att ge mig och ser fram emot den personliga utveckling som jag tror det här kommer att leda till.

Vad ser hon då framför sig och vad ska hon fylla denna canvas med?

- Det är ju en jättespännande tid nu. Det händer ju väldigt mycket och de sista två åren har visat just vart hela världen är och hur snabbt en trend eller en förändring kan komma och göra påverkan. Så dels så känner jag ju att jag har ett arbete att fortsätta, vi har ju kommit väldigt långt faktiskt, men just det här med att fortsätta utveckla stadskärnan utifrån olika framtidsscenarier som vi skapat, där känner jag att det finns mycket att utgå ifrån och jobba vidare med. Hur digitaliserar man en stadskärna exempelvis?  Men ändå fortsätter att bevara ett flöde och där det digitala är ett verktyg som faktiskt kan förstärka den fysiska mötesplatsen.

Den offentliga miljön och hur man utsmyckar den är något som står med stor rubrik. Hon ser ur ett upplevelseperspektiv där utbud, utsmyckning och trygghet spelar en stor roll. Hur man känner sig på platsen.

- Det är också viktigt med samverkan och att det finns en tydlig person som tar ett helhetsgrepp. Och det har man ju verkligen satsat på nu, tillägger hon.

- Mathildas förståelse för helhetsbilden ihop med flerårig kännedom om hur platsen funkar och hur människorna lever är en enorm tillgång för staden, menar Johan Bengtsson chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det blir också ett lyft för City Trollhättan när man tar ett krafttag för att från stadens håll satsa på centrumkärnans utveckling. Men det är inte bara Trollhättans mitt som man lägger fokus på. Detta är en i raden av satsningar runtom i alla stadsdelar för att samla ihop för en enad stad. Där vi jobbar mot samma mål. Tillsammans.

Den första mars börjar så denna nya resa och vi hälsar Mathilda varmt välkommen.

Senast granskad 2022-03-10 av JOSÅKEBEN