Ansökan till utmärkelsen Årets Stadskärna inskickad

De senaste åren har City Trollhättan tillsammans med näringsidkare, Trollhättans stad och privata aktörer kraftsamlat och jobbat på ett mer strategiskt sätt i samverkan mot målet om att nå titeln Årets Stadskärna 2022. Nu har vi skickat in ansökan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utmärkelsen Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut av Svenska Stadskärnor, en medlemsorganisation där företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna samlas. Utmärkelsen delas ut till den svenska stad eller ort som ”under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Bred samverkan banar väg för framtidens stadskärna

De ständigt nya utmaningarna som stadskärnans ställs inför kräver ett agilt arbetssätt och en långsiktighet i samverkan mellan olika aktörer. Detta för att gemensamt kunna ta sig an frågor som exempelvis tillgänglighet, trygghet, utbud och upplevelser för att hela tiden vara en stadskärna som möter framtiden.

Satsningarna och investeringarna som gjorts i vår stadskärna de senaste åren gör att vi tror att vi är en stark kandidat i kampen om den ärofyllda titeln. Arbetet med Årets stadskärna är bara början och en del av resan om att vara en framtidens stadskärna, därför har det också arbetats fram nya strategier och tydliga mål för framtiden. Framåt ser vi i fortsatt samverkansarbete bland annat ett utvecklat campusområde, renovering av fall och slussområde (Trollhättans Kanalpark), ombyggnation av Kungsgatan samt en omstart- och etableringsstrategi för stadskärnan.

Urval av satsningarna som gjorts de senaste åren i stadskärnan

  • Ombyggnation av Drottningtorget
  • Trollhättan Actionweek
  • Smaka på Trollhättan
  • Temalekpalatser och stadspark
  • Förnyelse av Odenhuset
  • Säsongsytor
  • Digitalisering som verktyg för en starkare stadskärna
Senast granskad 2022-03-10 av JOSÅKEBEN