Logotyp Trollhättan Fritt från våld

Informationsmaterial om jämställdhet och om våld i nära relationer

På denna samlingssida hittar du Trollhättans Stads informationsmaterial om jämställdhet och våld i nära relation.

Person
Enhetschef Gerd Holmgren 0520-49 50 70
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Jämställdhet

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Senast granskad 2021-03-24 av Cecilia Wilson