Fotografiet är en bild över fyra böcker som är staplade på hög. Boken är röd och har vit text.

Bostadsrättsföreningen HSB Markören införde Huskurage

Trollhättans Stad står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Huskurage koncept finns en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i nära relation. Huskurage kan förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut. 

Under rådande pandemi pekar mycket på att våld i nära relationer ökar. Därför skickade Trollhättans Stad ut information ut till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar under våren med uppmaningen om att ansluta sig till konceptet Huskurage för att motverka våld i nära relationer.

Bostadsrättsföreningen HSB Markören i Trollhättan var en av de första som införde Huskurage i sin förening. Vi pratar med ordförande Peter Andersson:

Vad var det som gjorde att er förening valde att starta med Huskurage? 

Allt bottnar i mitt jobb, där jag ser hur illa det blir i slutändan för människor som utsätts för våld i nära relation. Jag springer dagligen på kvinnor som far illa och kan vi som bostadsrättsförening på något sätt påverka att det inte ska behöva hända så är det vårt ansvar.

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som sjuksköterska på ett psykiatriskt mobilt akutteam. Vi befinner oss ute i hemmen och gör bedömningar utifrån vår psykiatriska kompetens. Grundtanken är att vi ska erbjuda så mycket hjälp i hemmen så att det avlastar psykiatriska slutenvården och psykiatriska akutvården.

Kan du berätta lite kring vad uppstarten av Huskurage inneburit för aktiviteter för föreningen?

På årsstämman bjöds en representant in för att prata om problematiken kring våld i nära relationer och om Huskurage som metod. Vi lyfter frågan på våra styrelsemöten som en stående punkt för att hålla det aktuellt. Det har även bidragit till att vi infört en årlig trygghetsrond för att titta på vårt bostadsområde ur säkerhets- och trygghetssynpunkt.

Hur togs det emot bland medlemmarna i föreningen?

När jag berättade om detta för övriga i föreningen togs det emot på ett positivt sätt. Samtliga medlemmar ser hur viktig denna fråga är.

Har ni hittills sett några effekter av att ni valde att gå med i Huskurage?

Vi har sett att det finns ett intresse av att tänka förebyggande kring våld i hemmet. Det kan vara svårt för gemene man att se hur stort problemet är och att vi lyfter upp det har nog öppnat ögonen på flera.

Vad vill du säga till andra föreningar som går och funderar på att gå med i Huskurage?

Att det borde vara en självklarhet att alla gör det, det borde egentligen vara en skyldighet. 

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL