Logotyp, Huskurage

Huskurage - tillsammans kan vi stoppa våldet!

Trollhättans Stad står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Med Huskurage kan vi förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad är Huskurage?

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I Huskurage koncept finns en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i nära relation.

Vad kan jag som fastighetsägare bidra med?

Dela informationen om Huskurage. Använde ordinarie vägar du använder för information till boende. Sprid gärna på sociala medier. Sätt gärna upp informationslappar i gemensamma utrymmen som tvättstugan och vid brevlådor.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:

  1. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  2. Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv
  3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT AGERA! Att reagera och agera på våld kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp! Läs gärna mer på huskurages egna hemsida:

www.huskurage.se

Huskurage på fler språk

Informationsmaterial

Vill du dela mer information om råd och stöd, läs och sprid gärna vårt material:

Folder ”En relation byggd på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld.”

Brev till fastighetsägare

Fotografiet är en bild över fyra böcker som är staplade på hög. Boken är röd och har vit text.

Bostadsrättsföreningen HSB Markören införde Huskurage

Trollhättans Stad står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa.

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL